இட்லிக்கும் தோசைக்கும் என்ன வித்தியாசம்…..???

இட்லி கூட்டம் கூட்டமா வரும்.
தோசை சிங்கிளாத்தான் வரும்.