hi friends.....any guess abt minister raja ??....anupavam ulla kaliaingar enna cheyya pogirar ??....