கணவன்: என்னடி சர்க்கரை பொங்கல் வெள்ளையா இருக்கு? மனைவி: பொங்கலிலே சர்க்கரை போட்டிருக்கேன்...!