Puthaika Padum Edam Ellam kallarai Endral,
En Idhayamum kallarai than.